Katrine R. Lund

Billedkunstner

Katrine Rørbakken Lund (f. 1989) er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Strykejernet Kunstskole, og nå ved Kunsthøyskolen i Oslo. Hun arbeider i krysningspunktet mellom tekst, tekstil og tegning, som gjør at hun definerer de fleste av sine arbeider som collager i en eller annen form.

«Med utgangspunkt i et utvidet tegnebegrep monterer jeg ord, bilder og fargeflater til de avler en mer eller mindre meningsbærende konstruksjon. Jeg liker å ta materiale fra ett sted og sette det sammen med noe ganske annet, slik at det som oppstår blir som et underlig avkom - og jeg liker å sensurere og klippe bort deler, slik at det som står igjen danner nye sammenhenger. Med referanser til kropper og biologi, tilhørighet, identitet og makt/motmakt spiller komposisjonene på en forvridning av virkelighet og fakta til det vipper på grensen til det meningsløse. Arbeidet med funnet materiale gir en frihet og umiddelbarhet, hvor jeg kan bruke det som allerede ligger som forutsetninger eller forhåndsbestemte karakteristikker, og arbeide videre derfra.»


Les intervjuet med Katrine her

Se mer på Instagram: @kuroshimu