Thomas Hargreaves

ASTRAL PLANE

100x100 cm

Originalt verk

BILLEDLIGE ILLUSJONER

Ved å bruke billedkunst som et verktøy for dypere forståelse utforsker Thomas Hargreaves lagene av illusjon som utgjør planet av virkeligheten. Han skyr vekk fra å begrense seg til et enkelt uttrykk og verkene er i følge ham selv 'en slags mental reise av minner; en visuell dagbok.' 


Spesifikasjoner