Geirulv

COCNUT CRAY

100x100 cm

Originalt verk

REFLEKSJON

"Kunsten fungerer som en forbindelse mellom verket og den som betrakter, at betrakteren skal kunne finne frem til egen refleksjon ved å se på maleriene."


Spesifikasjoner