Bjor

Puzzle - Main ed

3.150 kr

Paper: 72,5 x 55,5cm

Artwork: 67 x 50cm

Heavily influenced by his roots in street-art and graffiti, Bjors works are characterized by effective contrasts between monochrome figures and vibrant colors. 

"With this print I want to portray a reflection of life's intricate journey. Each piece, a step towards understanding reality."

Medium: DGA

Edition of: 70 - Price includes 5% art tax.

Paper: Tecco Fineart Rag 295 gsm

The choice of colors:
I utilize blue and turquoise to evoke a sense of tranquility and inner peace amidst life's tumult, symbolizing emotional clarity and serenity. Orange represents the enthusiasm and creativity that drive our choices and interactions, while red embodies the passion, courage, and vitality inherent in our journey. Pink adds a touch of warmth and affection,
reminding us of the love and empathy that guide our decisions, ultimately painting a portrait of resilience, connection, and emotional exploration.

Seller: Bjor

Innrammingen er viktig for opplevelsen av kunsten - derfor hjelper vi deg gjerne. Bor du i Oslo eller omegn kan du bestille bildet ferdig innrammet. Vi samarbeider med en Norgesmester innen innramming som bruker materialer av høyeste kvalitet for å sikre at bildene dine blir akkurat slik du vil ha dem.

Velg mellom standardglass eller anti-refleksglass (AR/UV70). Anti-refleksglass har 70% UV-beskyttelse og beskytter kunstverket bedre enn vanlig glass og er samtidig refleksfritt, noe som særlig er en fordel dersom bildet skal henge et sted med direkte lys. 

Se mer om innramming her

OsloNowhere jobber for å  koble sammen kunstsamlere og kunstnere, og arbeider som et mellomledd mellom deg og kunstneren. Målet vårt er å gjøre transaksjonen så smidig som mulig for begge parter. Vi mottar din betaling og leveringsinformasjon, utsteder kvittering og mottar eventuelle returer på vegne av kunstneren, for å gjøre ting enkelt for alle.

DET SISTE DU SÅ PÅ...