FORMIDLING AV KUNSTVERK

Galleri Oslo Nowhere formidler kunst på vegne av kunstnere.

Galleri Oslo Nowhere påtar seg på Kunstnerens vegne og i Kunstnerens navn å formidle salg av alle kunstverk av Kunstneren som Kunstneren ferdiggjør og signerer i løpet av avtaleperioden.

Avtalen er beregnet på rene formidlingssalg, hvor galleriet har tatt på seg tjenesten å selge kunstverk på vegne av kunstneren. Det er et viktig poeng at galleriet skal selge kunstverk i kunstnerens navn, da dette er en forutsetning for at det foreligger formidlingssalg.

Alt kunstverk i Galleri Oslo Nowhere omsettes i kunstnerens eget navn, og formidles av galleriet som mellommann. Formidling av kunstverk for kunstneren er unntatt for merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-7 (5).

For all annen MVA-pliktig omsetning, herunder men ikke begrenset til innramming, frakt, brukskunst, smykker, spesifiseres MVA-beløpet på fakturaen i et eget felt.

For deg som kunde betyr dette at du handler av kunstneren, som da er å anse som kontraktsmotpart, med Galleri Oslo Nowhere som mellomledd. Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er kunstnerens ansvar. Likevel har Galleri Oslo Nowhere avtalt med kunstneren å bistå denne i forhold til kjøpere, slik at du kun trenger å forholde deg til oss i Galleri Oslo Nowhere.


KUNSTAVGIFT

Etter lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m. av 4. november 1948 nr. 1 (kunstavgiftsloven) skal kjøpere av kunstverk betale en avgift på 5 % som skal innbetales til Kunstnernes Hjelpefond. Kunstavgiften administreres av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Det skal ikke betales kunstavgift på salg av kunstverk under 2000 kroner. Avgiften kommer i tillegg til salgsprisen og skal bæres av kjøperen. Galleriet har ansvar for å opplyse kjøpere om avgiften, innkreve den, og innbetale avgiften til BKH. Betalingsinformasjon kan enkelt finnes på www.kunstavgiften. no.