Jeanette Lafontine

Maler

Jeanette Lafontine arbeider med maleri og tegning, og utforsker imaginære landskap og steder gjennom abstraksjon. Disse landskapene er utgangspunktet for eksperimentering med ulike materialer og teknikker.

"Prosessen min starter ofte med at jeg gjør en serie mindre arbeid på papir, samtidig som jeg jobber intuitivt med å farge lerreter og skape en overflate. De endelige arbeidene oppstår ved sammensetning av elementer gjennom en veksling mellom bevisste og intuitive valg. Selv om arbeidene mine tar utgangspunkt i landskap, er det ikke nødvendigvis motiv fra et bestemt sted eller tid, men et forsøk på å gi betrakteren en opplevelse som kan føles både kjent og fremmed på samme tid, uten at det ligger noen bestemte føringer for tolkningen." 

Jeanette Lafontine er uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo. Etter studiene fikk hun tildelt et residency opphold ved Residency Unlimited i New York, og har hatt utstillinger i både inn- og utland. 

Sjekk ut intervjuet med Jeanette her